Zahraniční trhy

SEO pro Velkou Británii

SEO pro Velkou Británii, nejen Anglii

SEO pro Velkou Británii

Můžete od nás čekat:

Analýza jazykové mutace v angličtině

Technicky a jazykově dobře zvládnutá jazyková mutace v angličtině spolu se správně nastavenými technickými faktory, které odpovídají klíčovým standardům. To vše je základ pro úspěšné SEO ve Velké Británii.

 

Copywriting od britských rodilých mluvčích

Zajistíme tvorbu obsahu britskými rodilými mluvčími a jeho publikaci napříč internetem ve Velké Británii – sociálními sítěmi, diskusemi, magazíny a dalšími weby, aby tento obsah získal co největší dosah.

 

Linkbuilding na britských webech

Kvalitní zpětné odkazy ze serverů ve velké Británii jsou základem pro získání základní autority anglické mutace ve Velké Británii.

 

Komunikace na britských sociálních médiích

Pro efektivní využití sociálních sítí nestačí pouze vědět, jak komunikovat, ale také znát místní poměry, reálie a britský trh všeobecně. Zajistíme, aby vaše komunikace na sociálních sítích byla relevantní tématům, která jsou ve Velké Británii aktuální.

Chcete získat britské zákazníky?

Kontaktujte nás

Spojené království a internet

V této zemi je více než 60 miliónů uživatelů internetu a většina jich využívá také sociální média. Zhruba 64 % Britů má aktivní účet na některé ze sociálních sítí, nejpoužívanější je Facebook.

Nárůst reklamy na mobilních zařízeních

Výdaje na reklamu ve Velké Británii vzrostly o 3,7 % a v roce 2016 dosáhly 21,4 miliardy liber.
Digitální formáty reklamy rovněž pokračovaly v roce 2016 v růstu. Výdaje za reklamu na internetu se zvýšily o 13,4% na 10,3 miliardy liber. Většinu tohoto růstu mají na svědomí reklamy na mobilních zařízeních – u nich je nárůst výdajů na reklamu až o 99 %.

„Tento trend bude dále pokračovat s tím, jak se dále zdokonalují technologie a uživatelé tráví stále více času se svými zařízeními připojenými na internet.“
James McDonald, Senior Data Analyst ve společnosti WARC

Sociální média v Británii

Jednoznačně nejoblíbenější sociální sítí v Británii je Facebook. Počet uživatelů v této zemi se odhaduje až na 32 milionů. Na druhém místě je rovněž u nás populární YouTube. Třetí a čtvrté místo patří Twitteru a Instagramu, které u nás nejsou tak rozšířené, ovšem v Británii je počet jejich uživatelů mezi 15 a 14 miliony uživatelů. Při plánování jakékoliv marketingové komunikace je určitě dobré na tato média nezapomenout. Hranice deseti milionů uživatelů ještě dosahuje Google+, Pinterest, Snapchat a LinkedIn.

Typické chování Britů

Při komunikaci s Brity nesmíme zapomínat na jejich pověstnou slušnost a férovost. Nejviditelnějším projevem této vlastnosti je zřejmě to, že kdekoliv je možnost vytvořit frontu, Britové ji vytvoří. Stejně tak se omlouvají za jakoukoliv nepříjemnost, kterou nemohli nijak ovlivnit, ani ji nezpůsobili. Tento fakt se projevuje například tak, že mají hodně silné sociální cítění – fungují tedy charity všeho druhu. Produkty se tak mnohem lépe prodávají, když jejich koupí uživatelé přispívají na charitu. Rovněž se vyplatí kolem produktu či služby vytvořit komunitu, případně docílit doporučení známého člověka, idolu.

V porovnání například s Američany se může zdát, že Britové nejsou tolik hrdí na to, že jsou Brity. Zdání může mást – jsou velmi hrdí, ale nepotřebují to dávat okázale najevo. A v neposlední řadě musíme zmínit jedinečný britský smysl pro humor, který nemusí ostatní národnosti sdílet.

Jazyk

Angličtina není jen jedna. Pokud chceme oslovit britské publikum, musíme být velmi opatrní a volit britskou angličtinu, ta se totiž od té americké, kterou slýcháme častěji, v některých ohledech podstatně liší. Někdy používají stejná slova pro označení různých pojmů, zdánlivě stejná slova se mohou psát různě – např. centre/center nebo pro stejný pojem existují dva rozdílné výrazy např. bank/legal holiday, chips/french fries.

Srovnání verze webu firmy Lush pro americké a britské publikum. Americká verze je daleko stručnější, používá hodně metafor a apeluje na bezprostřední emoce. Britská verze používá uvěřitelné příběhy a využívá složitější jazykové prostředky, hry se slovy apod.

Zdroj: https://www.statista.com/

kontaktujte nás

Obraťte se na profesionály na zahraniční online marketing! 

Máte-li globální business, řešíte-li expanzi a vybíráte vhodné kanály, napište! Pomůžeme vám s mezinárodní strategií.