Zahraniční SEO » Blog » Cílit jazykově, nebo lokálně? To je, oč tu běží

Cílit jazykově, nebo lokálně? To je, oč tu běží

Tento příspěvek nebude dlouhý. Zato by měl být o to srozumitelnější.

Proč je to důležité, jestli cílím na jazyk, nebo na region?

Řekněme, že chcete francouzskou mutaci. Pokud budete precizně cílit na Francii, pak zasáhnete zhruba 57 milionů uživatelů. Pokud vám bude jedno, kde se francouzsky hovořící uživatel nachází, pak můžete zasáhnout zhruba 180 milionů uživatelů. A to je docela rozdíl, ne? Lokální cílení bývá preciznější, ovšem vyplatí se tehdy, pokud víte, že na daném trhu se skutečně budou uživatelé chovat jinak.

  • Eshopy: typicky zápasí s distribučními kanály, které jsou lokálně specifické – většinou cílí lokálně
  • Online služby typu Google AdWords: typicky je jim jedno, kde uživatel je, a tak cílí jazykově – alespoň ze začátku
  • Lokální podniky typu hotely: požadavky hostů se většinou neliší podle regionu, ale podle etnik – tedy cílí jazykově

Standa říkal, že se nevyplatí cílit jazykově. Že jediné správné cílení z hlediska SEO je na region.

Standa nemá úplně pravdu. Pokud by to bylo tak, pak by třeba Wikipedia měla problém. U některých projektů je skutečně jedno, jestli je uživatel právě v Brazílii nebo v Portugalsku či v Kamerunu. Uživatelé se třeba v případě zmíněné Wikipedie chovají stejně. Jazykovým cílením také můžete zasáhnout širší publikum.

Lokální cílení je pak efektivní tehdy, pokud máte o daném trhu dostatek informací a víte, že chování uživatelů je natolik specifické, že se vám vyplatí na něj dlouhodobě cílit. Některé trhy, jako je např. Čína, jsou natolik specifické a uzavřené, že s jazykovým cílením nepochodíte vůbec a měli byste mít separátní doménu.

Jinými slovy, toto není rozhodnutí, které by měl dělat Standa. To byste si měli rozhodnout vy, jakožto majitelé vašeho byznysu.

Takže jazykově, nebo regionálně?

Zamyslete se nad povahou vašeho byznysu a vykašlete se na nějaké obecné poučky. Chcete uživatele z konkrétní země? Nebo váš produkt může stejně dobře používat i uživatel z různých dalších koutů světa?

Nevíte, jak se rozhodnout? Nejjednodušší je jazykové cílení. Tím nasbíráte potřebná data a až později se můžete rozhodnout cílit na konkrétní trh.

Globální cílení

Pokud nemáte informace ani o konkrétním trhu, ani o jazykových či etnických skupinách ve spojitosti s vaším produktem, pak se do multijazyčného prostředí pouštět nemusíte. Zvolte jeden jazyk, který má globálně nejvíce mluvčích – angličtinu. Následně můžete sbírat informace o specifických cílovkách a rozhodnout se, na koho cílit dále.

Vyšší dívčí – multijazykové regiony

Netýká se to jen Belgie, Švýcarska, Kanady a dalších zemí, kde je více úředních jazyků. Týká se to např. i USA, kde žije silná hispánská komunita, která vyhledává pouze ve španělštině. Dále se to týká zemí, kde se pro obchodní styk využívá tzv. lingua franca, např. francouzština v afrických zemích nebo angličtina či hindština v Indii.

Ikea to řeší adresáři dle /regionu/jazyka – např. https://www.ikea.com/ch/de/

BMW to řeší lokálními TLD a adresáři dle /jazyka/ – např. https://www.bmw.ca/fr/